TÁBORKOVO PODROBNOSTI
V nasledujúcich podrobnostiach vás informujeme:
- TERMÍNY 2023
- MIESTO KONANIA
- VEK ÚČASTNÍKOV
- CENA a ŠPECIÁLNE PODMIENKY
- REKREAČNÝ POUKAZ
- TÁBORKOVO PONÚKA
- PRÍCHODY, ODCHODY a inéTERMÍNY 2023


MIESTO KONANIA

Pri
Mestskom parku

Katolícke gymnázium Štefana Moysesa

(Hurbanova 9, Banská Bystrica)

1. Interiér
- denne hygienicky udržiavané sociálne zariadenia so šatňami a sprchami zvlášť pre chlapcov a zvlášť pre dievčatá
- oddychohernička plná hračiek, útulných ležadiel, hudobných nástrojov, knižiek, hier, najpestrejšou tvorivo-výtvarnou výbavou 
- veľká telocvičňa, v ktorej prebiehajú zábavné, pohybové a rekreačné aktivity, kde nebude chýbať skákací hrad, minitrampolíny, veľa lôpt a loptičiek, prekážky, tatami puzzle, hromada balónov a mnoho ďalších skvelého detských športovo-zábavných pomôcok
- občas sem na ceste do svojej jaskyne zablúdi aj Scooby Doo :)

2. Pekný uzavretý exteriérový areál

- športové ihrisko
- priestranná trávnatá plocha s vodnou šmýkaľou a s miesto na výrobu hromady bublín, peny a ďalšími tvorivo-zábavnými činnosťami
- altánok s malým jazierkom

3. Za bránami táborovej základne
- Mestský park
- blízke detské ihriská


VEK ÚČASTNÍKOV
Od 4 do 6 rokov
(hravejšie detičky do 7 rokov)


Lepšiu predstavu o vhodnosti účasti Vášho dieťaťa na základe veku ponúka graf podľa roku narodenia:


CENA
a špeciálne platobné podmienky
Od 21,8 eur / deň
V prípade 5 absolvovaných dní je teda celková cena tábora pre najmenších iba 109 eur !
Vzhľadom na vekové zastúpenie detí - účastníkov Táborkova sme pristúpili k špecifickým férovým platobným podmienkam:

Záloha 34 € sa uhrádza vopred prevodom na účet.

sledne:
1. absolvovaný deň ...... bez poplatku
2. – 4. absolvovaný deň ...... 25 € (uhrádza sa vždy ráno v daný deň)
5. absolvovaný deň ...... bez poplatku


REKREAČNÝ POUKAZ
Áno, vydávame potrebné podklady pre využitie príspevku


TÁBORKOVO PONÚKA

(v cene tábora)


kvalitný, pestrý a hravý program
uvedený na zelených okrúhlych piktogramoch

Častá otázka rodičov sa týka PODROBNÉHO HARMONOGRAMU
Počasiu nerozkážeme ...
Približne polovicu táborkovského programu vždy plánujeme realizovať na vzduchu pod holým nebom.
... ani detičkám nechceme :)
Je potrebné si uvedomiť, že od detičiek predsa očakávame, že skĺbia návštevu nového prostredia, spoznajú nových "dospelákov", nové deti, niektoré nový režim, hračky, atrakcie, hry atď. To všetko v relatívne krátkom čase.

Adaptácia Janka môže trvať 5 minút, Kristínky tri hodiny a Peťka celý deň, možno aj dva.

My pedagógovia vopred toho vieme o prihlásených detičkách veľmi máličko. Preto p
ristupujeme k realizácií pripraveného podrobného harmonogramu elasticky. Pripravené jednotlivé programové prvky sa často na základe vždy špecifického zloženia detí líšia v čase ich priebehu, opätovnom (ne)zaradení či úplnom vyradení pre daný turnus. 

Časový harmonogram na celý týždeň neposielame rodičom vopred. Máme svoj interný, ktorý na základe horeuvedených skutočností skoro vždy viackrát v priebehu týždňa aj obmieňame. Vopred rozposielané podrobné harmonogramy nám skôr komplikovali realizáciu kvalitného programu. Úspešne komunikovať operatívne zmeny prinášali viac chaosu, ako úžitku.

Detičky si svoje veci (týždeň pred začiatkom svojho turnusu zasielame ORGANIZAČNÉ POKYNY A ČASOVÝ HARMONOGRAMzväčša ponechávajú vždy v tábore, sú teda denne vybavené do mrholenia, do "Slniečka" aj do chladnejšieho počasia :)


špeciálny režim pre najmenších
- pravidlo voľného odchodu (čas príchodu odporúčame dodržiavať)
- prvý deň tolerujeme častejšie telefonické požiadanie o report od animátora
- tichá rekreačná miestnosť vyhradená výlučne na obedný oddych pre najmenších


celodenná odborná starostlivosť
animátorov a animátoriek v pomere maximálne 4-6 detí na animátora/ku
+ maskot Scooby Doo
(Netreba sa báť. Detičkám o ňom vopred hovoríme. Tie, ktoré sa aj napriek tomu boja, majú počas jeho návštevy inú aktivitu obďaleč.)


celodenná strava + pitný režim
5x desiata   5x obed   5x olovrant


pestré a bohaté materiálno-technické zabezpečenie


fotky z tábora


MOŽNÉ PRÍCHODY - ODCHODY
7:15 - 16:00
Prezentácia (pondelok) 7:15 - 8:30ORGANIZAČNÉ POKYNY A ČASOVÝ HARMONOGRAM
Týždeň pred začiatkom svojho turnusu

POPIS
Denný detský letný tábor pre najmenších - TÁBORKOVO

ORGANIZÁTOR
Škola športu LABRADOR, o. z.


NEZODPOVEDNÉ OTÁZKY K TÁBORU ?
PÝTAJTE SA :)


Ondrej Doletina
info@najtabor.sk
0944 707 400