TÁBORKOVO PODROBNOSTIPODROBNOSTI O TÁBORETERMÍNY 2022MIESTO KONANIA

Pri
Mestskom parku

Katolícke gymnázium Štefana Moysesa

(Hurbanova 9, Banská Bystrica)

1. Interiér
- denne hygienicky udržiavané sociálne zariadenia so šatňami a sprchami zvlášť pre chlapcov a zvlášť pre dievčatá
- oddychohernička plná hračiek, útulných ležadiel, hudobných nástrojov, knižiek, hier, najpestrejšou tvorivo-výtvarnou výbavou 
- veľká telocvičňa, v ktorej prebiehajú zábavné, pohybové a rekreačné aktivity, kde nebude chýbať skákací hrad, minitrampolíny, veľa lôpt a loptičiek, prekážky, tatami puzzle, hromada balónov a mnoho ďalších skvelého detských športovo-zábavných pomôcok
- občas sem na ceste do svojej jaskyne zablúdi aj Scooby Doo :)

2. Pekný uzavretý exteriérový areál

- športové ihrisko
- priestranná trávnatá plocha s vodnou šmýkaľou a s miesto na výrobu hromady bublín, peny a ďalšími tvorivo-zábavnými činnosťami
- altánok s malým jazierkom

3. Za bránami táborovej základne
- Mestský park
- blízke detské ihriská


VEK ÚČASTNÍKOV
Od 4 do 6 rokov
(hravejšie detičky do 7 rokov)


Lepšiu predstavu o vhodnosti účasti Vášho dieťaťa na základe veku ponúka graf podľa roku narodenia:


CENA
110 €

REKREAČNÝ POUKAZ
Áno, vydávame potrebné podklady pre využitie príspevkuŠPECIFICKÉ PLATOBNÉ PODMIENKY
Storno podmienky v prípade zálohy 40 € sú nemenné, teda platí bod č. 4 Obchodných podmienok. 

Vzhľadom na vekové zastúpenie detí - účastníkov Táborkova sme pristúpili k špeciálnej férovej úprave prípadu Prerušenie tábora počas jeho realizácie:

Zo zvyšnej vopred uhradenej sumy 70 € je refundovaná celá alikvotná čiastka prerušených dní, teda 14€/deň.


TÁBORKOVO PONÚKA

(v cene tábora)


kvalitný, pestrý a hravý program
uvedený na zelených okrúhlych piktogramoch


špeciálny režim pre najmenších
- pravidlo voľného odchodu (čas príchodu odporúčame dodržiavať)
- prvý deň tolerujeme častejšie telefonické požiadanie o report od animátora
- tichá rekreačná miestnosť vyhradená výlučne na obedný oddych pre najmenších


celodenná odborná starostlivosť
animátorov a animátoriek v pomere maximálne 4-6 detí na animátor/ku
+ maskot Scooby Doo
(Netreba sa báť. Detičkám o ňom vopred hovoríme. Tie, ktoré sa aj napriek tomu boja, majú počas jeho návštevy inú aktivitu obďaleč.)


celodenná strava + pitný režim
5x desiata   5x obed   5x olovrant


pestré a bohaté materiálno-technické zabezpečenie


fotky z tábora


MOŽNÉ PRÍCHODY - ODCHODY
7:20 - 16:00
Prezentácia (pondelok) 7:15 - 8:15ORGANIZAČNÉ POKYNY A ČASOVÝ HARMONOGRAM
Týždeň pred začiatkom svojho turnusu

POPIS
Denný detský letný tábor pre najmenších - TÁBORKOVO

ORGANIZÁTOR
Škola športu LABRADOR, o.z.
NEZODPOVEDNÉ OTÁZKY K TÁBORU ?
OPÝTAJTE SA VIAC :)

Mgr. Lucia Sirotiarová
Hlavná animátorka
info@najtabor.sk
0914 114 145