TVORIVÍ UMELCI PODROBNOSTIV nasledujúcich podrobnostiach vás informujeme:

- TERMÍNY 2024
- MIESTO KONANIA
- VEK ÚČASTNÍKOV
- CENA a SÚRODENECKÉ ZĽAVY
- REKREAČNÝ POUKAZ
- V CENE TÁBORA
- DOBRE VEDIEŤ
- PRÍCHODY, ODCHODY a inéAj tento rok otvárame brány všetkým detským nadšencom umenia a tvorivosti. Špeciálny detský letný denný tábor v Banskej Bystrici - Tvoriví umelci poskytujú týždenné tvorivé dobrodružstvá oslavujúce kreativitu a vzájomné priateľstvo. Táborníci si užijú druhovo pestré umelecké tvorenie zahrňujúce hlavne výtvarné umenie, herectvo, spev, tanec a hru na hudobné nástroje.


Milé deti,
srdečne vás pozývame na spoločné zázračné leto
v krajine Machuľkovo, Divadielkovo, Spievajkovo, Tanculienkovo a Zahrajkovo.

TERMÍNY 2024

MIESTO KONANIA
Pri Mestskom parku
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa
(Hurbanova 9, Banská Bystrica)
- táborová základňa
- registrácia s rodičmi

1. Interiér
- denne hygienicky udržiavané sociálne zariadenia so šatňami a sprchami zvlášť pre chlapcov a zvlášť pre dievčatá
- priestranné miestnosti uspôsobené na rôzne účely podľa typu aktivít
- veľká telocvičňa, v ktorej budú prebiehať časť tvorivých činností, športové a rekreačné aktivity

2. Pekný uzavretý exteriérový areál

- krytý drevený altánok vedľa malého jazierka
- športové ihrisko
- priestranná trávnatá plocha

3. Za bránami táborovej základne
- Mestský park
- na výpravách spoznávame okolitú prírodu s krásnymi lúkami a poľnými cestičkami, svieži les, blízke dolinky a kopce

VEK ÚČASTNÍKOV
Tento jedinečný tvorivý tábor je špecifický aj svojím vekovým zložením účastníkov. Je jediným táborom, kde sa môže stretnúť napríklad predškolák s ôsmakom. Cieľom tejto idey je veková pestrosť, ktorú chceme mať zastúpenú pri väčšinovej tvorbe. Či už pôjde o súzvuk detského a mládežníckeho hlasu pri speve či dabovaní, ako aj vzájomnú súhru pri divadelných hereckých výkonoch.

Lepšiu predstavu o vhodnosti účasti Vášho dieťaťa na základe veku ponúka graf podľa roku narodenia:


CENA
99
(resp. záloha 39 €)

SÚRODENECKÉ ZĽAVY
druhé dieťa: -10 €
tretie dieťa: -20 €

REKREAČNÝ POUKAZ
Áno, vydávame potrebné podklady pre využitie príspevku

V CENE TÁBORA


TVORIVÍ PROGRAM

Náplňou programu bude tvorba umeleckého diela podobného muzikálu, prípade hudobno-tanečného videoklipu (na základe dohody s deťmi a ich rozhodnutia).
Cieľom tábora nebude spomínané dielo, ale cesta k jeho tvorbe.

Deti si v časti výtvarného umenia budú spoločne pripravovať rekvizity a iné ručne vyrábané vizuálne doplnky pre dané dielo.

Hudobnú zložku tábora si deti vychutnajú rôznymi hravými hlasovými cvičeniami, hrami pre lepšie vycítenie rytmu, tvorbou, nácvikom a nahrávaním speváckej časti piesne; samozrejme aj predstavením, skúšaním si a samotnou hrou na hudobné nástroje. Prítomnosť hudby si naplno vychutnáme aj pri pohybových činnostiach, nácvikoch tanečných choreografií a im predchádzajúcich zábavných hudobno-tanečných hrách.
Dramatizáciu a veľkú zábavu celému táboru dodá Divadielková časť s hereckou prípravou.

Tvorbu budeme situovať podľa možností čo najviac pod holým nebom na čerstvom vzduchu.
Doplňujúcimi aktivitami budú všetky bohaté športovo-zábavné atrakcie, hry s výletom v prírode.CELODENNÁ STAROSTLIVOSŤ
Animátorky s pedagogicko-umeleckým zameraním.


 BOHATÉ MATERIÁLNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIECELODENNÁ STRAVA
5x desiata   5x obed   5x olovrant
+ občerstvenie


FOTKY Z TÁBORA


DOBRE VEDIEŤ
Pre krátkosť času jediného turnusu nebude našou primárnou snahou priviesť deti k novým hudobným či iným umeleckým zručnostiam. Naším obrovským zadosťučinením bude napríklad také nadšenie účastníkov z umeleckých činností, ktorými budú môcť naplno prežívať tento letný tábor a ktoré im môže byť nápomocné pri hľadaní cesty najbližších krokov svojho detského, neskôr mládežníckeho života.


PRÍCHODY
7:15 - 8:30
ODCHODY
15:30 - 16:00
alebo podľa časového harmonogramu daného dňa


ORGANIZAČNÉ POKYNY A ČASOVÝ HARMONOGRAM
Týždeň pred začiatkom svojho turnusu


ORGANIZÁTOR
Škola športu LABRADOR, o.z.

NEZODPOVEDNÉ OTÁZKY K TÁBORU ?
OPÝTAJTE SA VIAC

Ondrej Doletina
info@najtabor.sk
0944 707 400