TVORIVÍ UMELCI PODROBNOSTIVitajte vo svete Tvorivých umelcov !


V nasledujúcich podrobnostiach vás informujeme:

- TERMÍNY 2024
- MIESTO KONANIA
- VEK ÚČASTNÍKOV
- CENA a SÚRODENECKÉ ZĽAVY
- REKREAČNÝ POUKAZ
- TÁBOR ZAHŔŇA
- PREČO TVORIVÍ UMELCI ?
POSLANIE
- PRÍCHODY, ODCHODY a iné


Leto plné tvorenia a zábavy
s l
etným detským táborom Tvoriví Umelci


Leto je čas dobrodružstva, priateľstva a nekonečnej tvorivosti. Práve preto v novej a vylepšenej podobe opäť otvárame brány nášho špeciálneho detského letného tábora v Banskej Bystrici pre všetkých malých nadšencov umenia, ktorí túžia po letnej dovolenke plnej zábavy a sebavyjadrenia.TERMÍNY 2024MIESTO KONANIA
Pri Mestskom parku
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa
(Hurbanova 9, Banská Bystrica)
- táborová základňa
- registrácia s rodičmi

1. Interiér
- denne hygienicky udržiavané sociálne zariadenia so šatňami a sprchami zvlášť pre chlapcov a zvlášť pre dievčatá
- priestranné miestnosti uspôsobené na rôzne účely podľa typu aktivít
- veľká telocvičňa, v ktorej budú prebiehať časť tvorivých činností, športové a rekreačné aktivity

2. Pekný uzavretý exteriérový areál
- krytý drevený altánok vedľa malého jazierka
- športové ihrisko
- priestranná trávnatá plocha

3. Za bránami táborovej základne
- Mestský park
- na výpravách spoznávame okolitú prírodu s krásnymi lúkami a poľnými cestičkami, svieži les, blízke dolinky a kopce


VEK ÚČASTNÍKOV
Tento jedinečný tvorivý tábor je špecifický aj svojím vekovým zložením účastníkov. Nie je žiadnou novinkou, že v tomto tábore sa bežne stretne napríklad predškolák s ôsmakom. Cieľom tejto idey je veková pestrosť, ktorú chceme mať zastúpenú pri väčšinovej tvorbe. Či už pôjde o súzvuk detského a mládežníckeho hlasu pri speve, moderovaní či dabovaní, ako aj vzájomnú súhru pri divadelných hereckých výkonoch. V neposlednom rade bývame svedkami vzájomného obohacovania sa.

Lepšiu predstavu o vhodnosti účasti Vášho dieťaťa na základe veku ponúka graf podľa roku narodenia:


CENA
135 

Pri prihlasovaní sa uhrádza buď plná suma alebo záloha (40 ).

Účastníci minulých ročníkov majú zľavu
na všetky tábory z našej ponuky
podľa cenníka zaslaného na e-mail.


SÚRODENECKÉ ZĽAVY
Druhé dieťa: -10 €
Tretie dieťa: -20 €


REKREAČNÝ POUKAZ
Áno, vydávame potrebné podklady pre využitie príspevku


TÁBOR ZAHŔŇA

 BOHATÝ OBSAH

Pre vaše deti sme tento rok pripravili pestrofarebný týždeň, kde každý deň bude jedinečným dobrodružstvom. Tábor Tvoriví umelci je križovatkou našich piatich umeleckých svetov Divadielkovo, Zahrajkovo, Spievajkovo, Tanculienkovo a Machuľkovo, ktoré ponúkajú bohatý výber aktivít, z ktorých si môže každé dieťa vybrať podľa vlastných záujmov a chutí.

Divadielkovo: Budúce hviezdy, herci a herečky si na vlastnej koži žu vyskúšať základy herectva a zažiť magický svet javiska.
Zahrajkovo: Hudba je jazykom, ktorým vieme vyjadriť nespočetné emócie. Ponúkame zoznámenie sa s rôznymi hudobnými nástrojmi a možnosť zahrať si na ne podľa vlastnej chuti.
Spievajkovo: Kto by nechcel byť spevákom? Práca s hlasom, mikrofónom, spevácke hry a tvorba jednoduchých piesní.
Tanculienkovo: Tanec je pohyb, ktorý vyjadruje pocity. Deti si vyskúšajú základné tanečné kroky, môžu si vytvoriť aj vlastné choreografie.
Machuľkovo: Pre malých výtvarníkov. Tvorba s rôznymi materiálmi a technikami, od lepenia, kresby, maľby až po modelovanie.

Doplňujúcimi aktivitami budú všetky bohaté športovo-zábavné atrakcie, hry a výlety v prírode.
Tvorbu budeme situovať podľa možností čo najviac pod holým nebom na čerstvom vzduchu.

CELODENNÁ STAROSTLIVOSŤ
Animátorky s pedagogicko-umeleckým zameraním.

 BOHATÉ MATERIÁLNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE


CELODENNÁ STRAVA
5x desiata   5x obed   5x olovrant
+ občerstvenie


PREČO TVORIVÍ UMELCI ?

Voľnosť v tvorbe: Deti majú slobodu vyskúšať si rôzne umelecké disciplíny a nájsť to, čo ich najviac baví.
Zábava a Pohoda: Kladieme dôraz na zábavu, pohodu a tvorivú slobodu.
Priateľské prostredie: Podporujeme priateľstvá, spoluprácu a vzájomnú pomoc.

Ponúkame ti priestor, kde môžeš objavovať svoje talenty vlastným tempom a bez tlaku - každá aktivita je príležitosťou na skúšanie nového, nie povinnosťou.


CÍTIME SILNÉ POSLANIE
Chceme, aby si deti vyskúšali všetko, čo ich zaujíma, bez tlaku, v priateľskej a podporujúcej atmosfére. Naším obrovským zadosťučinením bude napríklad také nadšenie účastníkov, ktorými budú môcť naplno prežívať tento letný tábor a ktoré im môže byť nápomocné pri hľadaní cesty najbližších krokov svojho detského, neskôr mládežníckeho života. Tento tábor nie je o dokonalých výsledkoch, ale o ceste - o objavovaní, tvorbe a zábave. Na konci tábora si každé dieťa môže odniesť domov nie len vlastnoručne vytvorené umelecké diela, ale aj nezabudnuteľné spomienky a možno nové záujmy alebo vášne.

PRÍCHODY
7:15 - 8:30
ODCHODY
16:00

ORGANIZAČNÉ POKYNY A ČASOVÝ HARMONOGRAM
Týždeň pred začiatkom svojho turnusu

ORGANIZÁTOR
Škola športu LABRADOR, o. z.

NEZODPOVEDNÉ OTÁZKY K TÁBORU ?
OPÝTAJTE SA VIAC

Ondrej Doletina
info@najtabor.sk
0944 707 400