WATERCAMP PODROBNOSTI

V nasledujúcich podrobnostiach vás informujeme:
- TERMÍNY 2024
- MIESTO KONANIA
- VEK ÚČASTNÍKOV
- CENA a SÚRODENECKÉ ZĽAVY
- REKREAČNÝ POUKAZ
- V CENE TÁBORA
- PRÍCHODY, ODCHODY a inéTERMÍNY 2024
MIESTO KONANIA
PLAVÁREŇ (Zvolen/Banská Bystrica),
KÚPALISKO,
HRON (Nemecká/Lodenica na Mlynčoku),
KRPÁČOVO,

pri
MESTSKOM PARKU
(Základňa Watercamp / registrácia)
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Hurbanova 9, Banská Bystrica

Interiér
- denne hygienicky udržiavané sociálne zariadenia so šatňami a sprchami zvlášť pre chlapcov a zvlášť pre dievčatá
- priestranné miestnosti (uspôsobené na rôzne účely podľa typu aktivít)
- veľká telocvičňa, v ktorej prebiehajú zábavné, športové a rekreačné aktivity
(bodyzorbing, futbal, florbal, basketbal, minitrampolíny, šialené zábavné disciplíny atď.)

Pekný uzavretý exteriérový areál

- športové ihrisko
- priestranná trávnatá plocha s vodnou šmýkaľou
- altánok s malým jazierkom


VEK ÚČASTNÍKOV

Podmienkou je ukončený prvý ročník ZŠ

Lepšiu predstavu o vhodnosti účasti Vášho dieťaťa na Watercampe ponúka graf podľa roku narodenia:


CENA
175 €
Pri prihlasovaní sa uhrádza buď plná suma al
ebo záloha (60 ).

Účastníci minulých ročníkov 
majú zľavu
podľa cenníka zaslaného na e-mail.


SÚRODENECKÉ ZĽAVY
druhé dieťa: -10 €
tretie dieťa: -20 €


REKREAČNÝ POUKAZ
Áno, vydávame potrebné podklady pre využitie príspevku


V CENE TÁBORAŠPECIALNY PROGRAM
Splav Hrona
Airtracky na otvorenej vode
Aquazorbing
Kúpalisko
Plaváreň
Potápanie s podvodným skútrom
Bodyzorbing
Zábava s bublinami
Vodné pištole, vodné balóny, oblievačky, mokré disciplíny...
Futbal, florbal, basketbal, vybíjaná
Iné skvelé hry a športy podľa vlastného výberu

CELODENNÁ STAROSTLIVOSŤ
S DÔRAZOM NA MAXIMÁLNU BEZPEČNOSŤ
Animátori a ďalší ľudia organizačného tímu
Odborní asistenti pôsobiaci v oblasti vodných športov

VSTUPY, PRENÁJMY, CESTOVNÉ...
Prepravy vlastným autobusom
Kompletné služby s prenájmom plnej výbavy pre rafting.
Vstupy na plaváreň a kúpalisko

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE
Jedinečné atrakcie
Športová, zábavná a bezpečnostná výbava

CELODENNÁ STRAVA
5x desiata   5x obed   5x olovrant
+ občerstvenie


PRÍCHODY 
7:15 - 8:30
ODCHODY
15:30 - 16:00
alebo podľa časového harmonogramu daného dňa

ORGANIZAČNÉ POKYNY A ČASOVÝ HARMONOGRAM
Týždeň pred začiatkom svojho turnusu

POPIS
Denný letný tábor pre deti a mládež - WATER CAMP

ORGANIZÁTOR
Škola športu LABRADOR, o.z.

NEZODPOVEDNÉ OTÁZKY K TÁBORU ?
PÝTAJTE SA :)

Ondrej Doletina
info@najtabor.sk
0944 707 400