číslo 1

v pomere ceny a kvality

9

rokov detských táborov

2420

spokojných detských účastníkov 2015-2023

4

letné tematicky jedinečné tábory 2024

Letné denné tábory 2020

Výpravy a iné zábavky. Kúsok zo Supertábora...

Vodné dobrodružstvo WATERCAMP

WATER CAMP - VODNÝ TÁBOR 2022