Vaše otázky naše odpovede


ÁNO, môžete. Bezpečnosť je našou prioritou. Vo všetkých táboroch, obzvlášť vo WATER CAMP pôsobia skúsení, školení a vysokoškolsky vzdelaní tréneri, ktorí považujú v úvode každého tábora všetkých účastníkov za neplavcov. Až odbornou a dôslednou profiláciou sa každé dieťa kategorizuje na základe zistených plaveckých schopností. Aj naďalej však v skupine plavcov pracujeme s maximálnou ostražitosťou pri akejkoľvek vodnej aktivite. 

Samozrejme. Z ponuky denných letných táborov 2021 sú tri až štyri tábory pripravené tak, aby ich bez problémov zvládlo každé dieťa bez nároku na zvýšenú fyzickú zdatnosť. Napriek tomu však majú deti možnosť vyberať z množstva pestrých pohybových aktivít. Všetko, samozrejme, na dobrovoľnej báze a s animátormi s kvalitnými pedagogickými skúsenosťami.

Takmer na všetky aktivity sa deti v rámci turnusu zoskupujú podľa vlastnej potreby. Teda tak, aby sa v danej skupinke cítili čo najkomfortnejšie. 

ÁNO, v SUPER TÁBORE a INDIÁNI Z MESTAV týchto dvoch táboroch ma každý ich účastník možnosť stráviť noc v telocvični alebo v stanoch so svojimi novými kámošmi a kámoškami. To znamená, že účastníci môžu byť spolu spoločne od rána až do poobedia ďalšieho dňa :)

NIE JE. Je absolútne na slobodnej vôli každého dieťaťa, či bude chcieť ostať v tábore celú noc, alebo len do večera. Netreba sa teda vopred obávať ničoho neznámeho ;)

ÁNO. V prípade dní, kedy deti odchádzajú po skončení tábora domov, zabezpečujeme deťom desiatu + obed + olovrant. Počas „prespávačiek“ k tomu navyše aj raňajky a večeru. 

Sme tím mladých ľudí so skúsenosťami v oblasti školstva a mimoškolských aktivít. Bezpečnosť je našou absolútnou prioritou. Či už ide o učiteľov, trénerov alebo školených a skúsených animátorov, ich počet dostatočne zodpovedá počtu detí a druhu aktuálnej aktivity.