Vaše otázky naše odpovede


ÁNO, môžete. Bezpečnosť je našou prioritou. Vo všetkých táboroch, obzvlášť vo WATER CAMP pôsobia skúsení, školení a vysokoškolsky vzdelaní tréneri, ktorí považujú v úvode každého tábora všetkých účastníkov za neplavcov. Až odbornou a dôslednou profiláciou sa každé dieťa kategorizuje na základe zistených plaveckých schopností. Aj naďalej však v skupine plavcov pracujeme s maximálnou ostražitosťou pri akejkoľvek vodnej aktivite. 

Samozrejme. Z ponuky denných letných táborov 2023 sme väčšinu pripravili tak, aby ich bez problémov zvládlo každé dieťa bez nároku na zvýšenú fyzickú zdatnosť. Deti majú zároveň možnosť vyberať z množstva pestrých pohybových aktivít. Všetko, samozrejme, na dobrovoľnej báze.

Takmer na všetky aktivity sa deti v rámci turnusu zoskupujú podľa seba. Teda tak, aby sa v danej skupinke cítili čo najkomfortnejšie. 

ÁNO, môžu. Vo vybraných táboroch ma každý ich účastník možnosť stráviť noc so svojimi novými kámošmi a kámoškami. To znamená, že účastníci môžu byť spolu spoločne od rána až do poobedia ďalšieho dňa :)

NIE JE. Je absolútne na rozhodnutí účastníka, či bude chcieť ostať v tábore celú noc alebo ukončí daný deň v bežnom čase .

ÁNO. V prípade dní, kedy deti odchádzajú po skončení tábora domov, zabezpečujeme deťom desiatu + obed + olovrant. Počas „prespávačiek“ navyše aj večeru a raňajky. 

Sme tím mladých ľudí s bohatými skúsenosťami v oblasti školstva a mimoškolských aktivít. Bezpečnosť je našou absolútnou prioritou. Či už ide o učiteľov, trénerov alebo školených šikovných animátorov, ich počet (vždy aj s rezervou) zodpovedá počtu detí, čo prispôsobujeme aj typu danej aktivity.