Tím najtabor.sk
Ondrej DOLETINA

Hl. organizátor

Svetlana LIPÁROVÁ

Hl. organizátor, odborný garant tímu trénerov

Lucia SIMANOVÁ

Spoluorganizátor

Csilla PÁNIS

Spoluorganizátor, sekcia umenia

Dušan KRAJČOVIČ

Spoluorganizátor, sekcia športu

Zuzana POLUCHOVA

Spoluorganizátor, sekcia predškolskej pedagogiky

Lucia SIROTIAROVÁ

Spoluorganizátor, sekcia predškolskej pedagogiky

Kristián BAKO

Spoluorganizátor, tréner detského všeobecného rozvoja

Aneta ŠOTIKOVÁ

Spoluorganizátor

Martina KOPÁLOVÁ

Spoluorganizátor

Šimon ŽÁČIK

programátor