Tím najtabor.skRealizačný tím
najtabor.sk 2023

Ondrej DOLETINA

organizátor

Svetlana LIPÁROVÁ

organizátor - odborný garant tímu trénerov

Lucia SIMANOVÁ

spoluorganizátor

Michaella KUČEROVÁ

spoluorganizátor - sekcia športu

Dušan KRAJČOVIČ

spoluorganizátor - sekcia športu

Zuzana POLUCHOVA

spoluorganizátor - sekcia predškolskej pedagogiky

Martina KOPÁLOVÁ

spoluorganizátor - sekcia umenia

Lucia SIROTIAROVÁ

spoluorganizátor - sekcia predškolskej pedagogiky

Jana BABICOVÁ

spoluorganizátor

Aneta ŠOTIKOVÁ

spoluorganizátor

Csilla PÁNIS

spoluorganizátor - sekcia umenia

Šimon ŽÁČIK

programátor