Tlačivo pre poukázanie 2%:

Vyhlásenie
o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby pre Škola športu LABRADOR, o. z.  zapísaného v
centrálnom registri prijímateľov podielu zaplatenej dane
:


 PDF     alebo      PNG (obrázok)


Ďalšie tlačivo pre zamestnancovktoré sa možno zíde: