Tlačivo pre poukázanie 2%:

Vyhlásenie
o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby pre OZ Škola športu LABRADOR:

 PDF
                        PNG (obrázok)


Ďalšie tlačivá pre zamestnancov,
ktoré sa možno zídu: